flaga ENGLISH VERSION
flaga DEUTSCH VERSION
FILM: OFERTA EDUKACYJNA 2015

FILM: PROMOCJA SZKOŁY

FILM: OPOWIEŚĆ POETYCKA O SZKOLE


Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie
tworzą szkoły:


XVI Liceum Ogólnokształcące
oraz
Technikum Ekonomiczne.

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie uczą się w cyklu trzyletnim, a Technikum Ekonomiczne jest czteroletnie.... WIĘCEJ


Zagraniczne projekty
realizowane przez Szkołę

Medal Pro Memoria dla Szkół Vetterów
Uroczystość nasadzenia Dębu Katyńskiego

UWAGA RODZICE:

Najbliższe konsultacje
z nauczycielami uczącymi w ZSE:
1 marca 2016 roku (wtorek)
godz. 17.00-18.00

ZAPRASZAMY

do pobraniadruk zwolnienia z lekcji


Podręczniki rok szkolny 2015/2016

Liceum Ogólnokształcące

Technikum EkonomicznePoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Zobacz sport szkolny w Lublinie:POINFORMUJ ZNAJOMYCH

 

tarcza
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i
przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie w roku szkolnym 2013/2014 wziął udział w Ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń” i Szkoła otrzymała tytuł „Bezpiecznej szkoły” oraz członkowstwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły.


JUBILEUSZ 150-LECIA SZKÓŁ VETTERÓW


UWAGA GIMNAZJALIŚCI
zapraszamy do udziału w
WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY
MATEMATYCZNO – EKONOMICZNEJ ”EKONMAT”

ZAPROSZENIE...........REGULAMIN


UWAGA MATURZYŚCI
MATURA 2016:

szczegóły


moodlePlatforma e-learningowa
Platforma ma za zadanie wspomagać proces dydaktyczny. Uczniowie naszej szkoły mogą logować się do tego systemu i korzystać z materiałów zamieszczanych tam przez nauczycieli. Zainteresowani mogą uczestniczyć w kursach, rozwiązywać testy i quizy, a potem sprawdzać bezpośrednio swoje wyniki. Dzięki tej usłudze młodzież nie tylko pogłębia swoje zainteresowania, doskonali wiedzę i umiejętności, ale też poznaje nowoczesny sposób nauczania. WEJDŹ NA PLATFORMĘ

moodleDreamSpark Premium
Program licencyjny DreamSpark Premium zapewnia uczniom kierunku technik informatyk oraz nauczycielom informatycznych przedmiotów zawodowych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mogli wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno w laboratoriach szkolnych, jak i w domu. SZCZEGÓŁY

moodleMicrosoft Office 365 dla Edukacji
Dzięki współpracy Szkoły z firmą Microsoft uczniowie wszystkich kierunków oraz nauczyciele mają możliwość uzyskania dostępu do oprogramowania Microsoft Office 365. Office 365 to usługa skupiająca w sobie wiele funkcjonalności. SZCZEGÓŁY


Ferie zimowe - 15-26 lutego 2016 roku
Nareszcie doczekaliśmy się ferii! Wszystkim, i uczniom i nauczycielom, należy się ten czas wypoczynku. Spotykamy się ponownie w poniedziałek 29 lutego. Bezpiecznych, beztroskich FERII.
od 25 stycznia 2016 roku trwa II semestr roku szkolnego 2015/2016
I semestr zakończony. 20 stycznia 2016 rokuna Plenarnej Radzie Pedagogicznej zostały zatwierdzone oceny semestralne, rodzice spotkali się z wychowawcami i nauczycielami na wywiadówkach 21 stycznia. Do ferii zimowych pozostały trzy tygodnie nauki już w II semestrze. Maturzyści ćwiczą poloneza przed swoim Balem Studniówkowym w sobotę 6 lutego, ... i tak mijają codzienne, szkolne dni!
II Edycja akcji krwiodawstwa w ZSE
17 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyła się Akcja Krwiodawstwa pod hasłem „Twoja krew - moje życie”. Akcji patronowało i ją przeprowadziło na terenie Szkoły Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Aktywny udział w tym przedsięwzięciu wzięli  uczniowie z klas: 3al, 3cl, 3dl Liceum Ogólnokształcącego oraz 3at, 3bt, 3ct, 3et, 4at, 4bt, 4ct,4dt, 4et Technikum Ekonomicznego. Po raz pierwszy oprócz daru krwi uczniowie mogli zarejestrować się w Ogólnopolskim Rejestrze Dawców Szpiku. Do Akcji Krwiodawstwa zarejestrowało się 75 uczniów, oddało krew 31 uczniów, do Rejestru Dawców Szpiku zapisało się 28 osób. Akcję z ramienia szkoły koordynowała pani wicedyrektor Małgorzata Żytomirska i pani Marzena Ciechańska - nauczyciel biologii. ZOBACZ ZDJĘCIA
Olimpiada Wiedzy o Mediach- etap drugi
18 grudnia 2015r. grupa uczniów naszej szkoły pod opieką polonistki B. Jankiewicz  brała udział w etapie okręgowym, na KUL w Lublinie. Uczniowie rozwiązywali  test wiedzy o mediach, uczestniczyli w wykładzie: Dziennikarstwo i pasja, zwiedzali Muzeum Akademickie.
Do trzeciego (centralnego, czyli ogólnopolskiego) etapu olimpiady przeszło 10 uczniów. Wśród nich jest aż troje uczniów ZSE im. A. i J. Vetterów:
Agata Gałka z  klasy III al, Natalia Baczewska z klasy III cl, uczennice pani Bożenny Jankiewicz oraz Bartłomiej Lis z klasy II cl, uczeń pana Wiktora Serafina.

Konkurs o prawach  człowieka

9 grudnia 2015 roku  odbyło się podsumowanie Konkursu o prawach człowieka. Organizatorem konkursu było XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów wLublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Lublinie. Nagrodę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych za plakat promujący prawa człowieka zdobyła uczennica klasy 3dt, Katarzyna Raczkowska. Na zdjęciach Kasia z Panią dr  J. A. Rybczyńską, Panią dyrektor szkoły mgr M. Frejowską, organizatorką konkursu Panią mgr B. Smutek i nauczycielką języka polskiego mgr B. Jankiewicz.
4 grudnia 2015 roku - koncert "Mikołaj o Tobie nie zapomni" 
Tradycją Szkół Vetterów stał sie już koncert charytatywny organizowany od kilkunastu lat "Mikołaj o Tobie nie zapomni". Uczniowie przynoszą słodycze, maskotki, artykuły szkolne itp, a w zamian dostają bilet wstępu na koncert kleryków z Lubelskiego Seminarium. Upominkami przeznaczone są dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo–Wychowawczej przy Archikatedrze Lubelskiej oraz Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo”.
Jak zawsze nasi uczniowie dopisali, na koncercie było tłoczno, a obdarowane dzieci uśmiechnięte i szczęśliwe! ZOBACZ ZDJĘCIA
Narodowe Święto Niepodległości
10 listopada społeczność naszej szkoły uczciła Święto Niepodległości. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie zgromadzili się na uroczystej akademii, podczas której zaprezentowano program słowno-muzyczny. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli – p. Magdaleny Bliźniewskiej i p. Wiktora Serafina przedstawili historię Polski ostatnich dwóch wieków, akcentując wydarzenia mające największe znaczenie w formowaniu się niepodległego państwa, którego ukoronowaniem były dwa momenty: w dwudziestoleciu międzywojennym – 1918r. i po II wojnie światowej – 1989r. Utwory poetyckie, pieśni patriotyczne połączone z materiałami filmowymi, archiwaliami, wzbogaciły prezentowany program, czyniąc go atrakcyjnym szczególnie dla młodych widzów, którzy mogli zobaczyć fragmenty filmów z okresu tworzenia się państwa polskiego w 1918 roku, zdjęcia archiwalne z tego okresu, ale także np. dzieła współczesnych twórców odwołujących się do historii Polski. Oprawę scenograficzną przygotowała p. Małgorzata Świstak. Uczniowie, którzy brali udział w uroczystości: z klasy 2cl - Bartłomiej Lis, Dominika Kobyłka, Aleksandra Bakiera, Patrycja Karauda, Dominik Mróz, Emilia Leszczyńska, Wojciech Nowiński; z klasy 1dt - Sebastian Danielak, Aleksandra Fornal, Sandra Lipczyńska. Chór: Monika Kowalik, Anna Ostrowska, Milena Żelazek, Julia Klymenko, Tacjana Czekirda, Emilia Iracka, Agata Koszowska, Mateusz Skomorowski. ZOBACZ ZDJĘCIA: Autor Katarzyna Łowczak
Jak każdego roku nasi uczniowie uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości organizowanego w Lublinie. Poczet sztandarowy naszej był obecny na rozpoczynającej Uroczystości 11 Listopada Mszy Świętej w Archikatedrze Lubelskiej, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. bp Mieczysław Cisło. Następnie przemaszerowaliśmy na Plac Litewski by uczestniczyć w dalszej części obchodów. Obecność pocztu sztandarowego jest wyrazem troski o pamięć historyczną młodego pokolenia i okazją oddania szacunku dla tych, którzy za wolność naszej Ojczyzny poświęcili swoje życie. ZOBACZ ZDJĘCIA
XXIX Kwesta Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina 
Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w dniach 30 i 31 października oraz 2 listopada 2015 roku wzięli udział w XXIX zbiórce Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina na rzecz odrestaurowania zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu przy ul. Lipowej. Młodzież i Grono Pedagogiczne kwestowali mając na uwadze konieczność dokonania renowacji grobowca Augusta Vettera – jednego  z Patronów Szkoły. Pamiętając o Patronach Społeczność Vetterowska będzie przyczyniać się także w kolejnych Kwestach do gromadzenia środków na ten szczytny cel, jakim jest odrestaurowanie zabytkowych nagrobków. Społecznemu Komitetowi Kwesty, któremu przewodniczy Pan Stanisław Santarek pragniemy podziękować za tę wspaniałą działalność chroniącą dorobek kulturalny miasta dla przyszłych pokoleń. Doceniamy znaczenie tego przedsięwzięcia dla zabytkowego cmentarza i Lublina.
Dziękujemy Organizatorom,  Darczyńcom i Wolontariuszom
Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie
Marzenna Modrzewska-Michalczyk

Dzień Papieski
Każdego roku w październiku w sposób szczególny wspominamy Naszego Papieża - św. Jana Pawła II. Hasło XV Dnia Papieskiego brzmi: "Jan Paweł II - Patron Rodziny". Siostra Zofia Molęda wraz z polonistką Grażyną Lizut i katechetą Leszkiem Sadurskim przygotowała młodzież z klas 1al, 1bl, 2al, 3dt, 3bl, 3cl oraz 4bt, która wykonała inscenizację fragmentu sztuki Karola Wojtyły pt.: "Przed sklepem jubilera". Do scenografii wykorzystano fragmenty wystawy "Jan Paweł II - Dar Polski dla świata" zorganizowanej przez Uniwersytet Otwarty KUL. Wystawę można było obejrzeć w holu budynku naszej szkoły. ZOBACZ ZDJĘCIA
Inna lekcja języka polskiego
26 października 2015 roku klasa 3cl z wychowawczynią Bożenną Jankiewicz wzięła udział w wycieczce dydaktycznej do Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza.  Lekcja  muzealna poświęcona była życiu i twórczości lubelskiego poety. Pani Anna Mazurek w sposób interesujący przedstawiła   biografię Józefa Czechowicza, omówiła twórczość  poety,  związki z Lublinem. W czasie drugiej godziny uczniowie analizowali wybrany utwór poety. W sposób wyróżniający interpretacji wiersza dokonała Eliza. Przyszli maturzyści w sposób aktywny i z dużym zainteresowaniem  wzięli  udział  w lekcji języka polskiego poza budynkiem szkolnym. ZOBACZ ZDJĘCIA

WIĘCEJ INFORMACJI ZE SZKOLNYCH WYDARZEŃ W KRONICE

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane : rozdzielczość 1024x768 lub wyższa ; min. Internet Explorer v. 6.0 ; kolor - 16 bit ; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu : Elżbieta Pawłowska ; ikonografia : zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie ; Elżbieta Pawłowska
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione

 

statystyka