flaga ENGLISH
flaga DEUTSCH

FILM: OFERTA EDUKACYJNA 2018

FILM: OPOWIEŚĆ POETYCKA O SZKOLE


Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie
tworzą szkoły:

XVI Liceum Ogólnokształcące
oraz
Technikum Ekonomiczne.
WIĘCEJ

UWAGA RODZICE:

Zebrania śródroczne
(po zakończeniu I semestru)
17 stycznia 2019 roku (środa)

Zapraszamy do bieżącego
kontaktowania się z nauczycielami

do pobrania:
druk zwolnienia z zajęć

druk usprawiedliwienia


KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

pobierz


dodatkowe zajęcia
I semestr rok szkolny 2018/2019

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Ekonomiczne


Zagraniczne projekty
realizowane przez Szkołę

Jubileusz 150-lecia Szkół Vetterów


Medal Pro Memoria dla Szkół Vetterów


Uroczystość nasadzenia Dębu Katyńskiego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Zobacz sport szkolny w Lublinie:POINFORMUJ ZNAJOMYCH

 


tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie zdobyło 93 miejsce wśród najlepszych techników
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
i przysługuje mu tytuł „Złota Szkoła 2018”.

Projekt "Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”
Od 1 maja 2017 roku w Zespole  Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów realizowany jest projekt "Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”.
Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
WIĘCEJ INFORMACJI

Platforma e-learningowamoodle
Platforma ma za zadanie wspomagać proces dydaktyczny. Uczniowie naszej szkoły mogą logować się do tego systemu i korzystać z materiałów zamieszczanych tam przez nauczycieli. Zainteresowani mogą uczestniczyć w kursach, rozwiązywać testy i quizy, a potem sprawdzać bezpośrednio swoje wyniki. Dzięki tej usłudze młodzież nie tylko pogłębia swoje zainteresowania, doskonali wiedzę i umiejętności, ale też poznaje nowoczesny sposób nauczania.
WEJDŹ NA PLATFORMĘ

moodleDreamSpark Premium
Program licencyjny DreamSpark Premium zapewnia uczniom kierunku technik informatyk oraz nauczycielom informatycznych przedmiotów zawodowych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mogli wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno w laboratoriach szkolnych, jak i w domu.
SZCZEGÓŁY


moodleMicrosoft Office 365 dla Edukacji
Dzięki współpracy Szkoły z firmą Microsoft uczniowie wszystkich kierunków oraz nauczyciele mają możliwość uzyskania dostępu do oprogramowania Microsoft Office 365. Office 365 to usługa skupiająca w sobie wiele funkcjonalności.
SZCZEGÓŁY


100 rocznica Odzyskania Niepodległości
9 listopada 2018 roku młodzież, zaproszeni goście oraz nauczyciele zgromadzili się na uroczystości poświęconej 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Szkoły oraz odśpiewanie 4 zwrotek Hymnu Polski. Równocześnie młodzież calej szkoły wraz z nauczycielami we wszystkich salach lekcyjnych śpiewała hymn w ramach akcji "Rekord dla Niepodległej". Akcja została zorganizowana przez MEN oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej i polegała na odśpiewaniu hymnu narodowego w piątek 9 listopada o godzinie 11.11 przez uczniów szkół i placówek oświatowych zgłoszonych w akcji bicia rekordu. zobacz zdjęcia
W uroczystości z ZSE wzięli udział: Pani Beata Filipowska - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pan Wojciech Polak - Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Pani Krystyna Mateuszuk - Przewodnicząca Związku Sybiraków Oddział Lublin, Pan Stanisław Santarek - Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowu Zabytków Lublina, Pan Grzegorz Sztal - Dyrektor Prywatnego Muzeum Historycznego "Znaki czasu" oraz przedstawiciele Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Uczniowie przedstawili okolicznościowy referat historyczny wzbogacony filmem opowiadającym o nasadzeniu Dębu Pamięci. Następnie rozstrzygnięto konkursy historyczne i plastyczny zorganizowane w ZSE z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości - uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a nauczyciele organizujący konkursy podziękowania. W czasie uroczystości wyróżniono również uczniów i nauczycieli najaktywniej zaangażowanych w tegoroczną XXXII kwestę na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Dzięki hojności mieszkańców Lublina w czasie kwest oraz zaangażowaniu Pana Stanisława Santarka w październiku 2018 roku został odrestaurowany grobowiec Patrona Szkół Vetterów Augusta Vettera. zobacz zdjęcia
Bardzo wzruszające wystąpienie Pani Krystyny Mateuszuk, opowieść Pana Stanisława Santarka o ratowaniu zabytków cmentarnych oraz wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni z przedstawicielami Roztoczańskiej Konnej Straży w żołnierskich mundurach nadało uroczystości specjalnego charakteru. Na zakończenie Pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk podziekowała za udział w uroczystości, a zaproszonym gościom wręczyła okolicznościowe podziękowania. zobacz zdjęcia
Wycieczka laureatów konkursu "Europa w Lublinie, Lublin w Europie"
W dniach 21-26 października uczniowie naszej szkoły, laureaci konkursu „Europa w Lublinie, Lublin w Europie” organizowanego przez Urząd Miasta Lublin w ramach realizacji nagrody uczestniczyli w wyjeździe do Strasburga (siedziby Rady Europy i Parlamentu Europejskiego). Obok naszego zespołu w wycieczce brały udział 2 grupy uczniów – z III LO i LO im. I. Paderwskiego w Lublinie. Program wyjazdu był bardzo bogaty. W pierwszym dniu młodzież zwiedzała Wiedeń, gdzie można było zachwycać się pięknymi zabytkami, np. słynną gotycką Katedrą św. Stefana. Następnie uczniowie mogli podziwiać dzieła najwybitniejszych malarzy w Muzeum Historii Sztuki oraz zwiedzać park i pałac Schönbrunn. Następnego dnia, jadąc w stronę Francji, zatrzymali się w Ulm, gdzie zobaczyli słynny kościół Ulmer Münster, którego iglica mierząca 161 metry jest najwyższą na świecie wieżą kościelną. Wieczorem młodzież miała okazję spacerować ulicami znanego uzdrowiska Baden Baden. 24 października dzień rozpoczęto od krótkiego spaceru po Strasburgu, następnie uczniowie udali się do siedziby Rady Europy, gdzie poznali historię tej instytucji, cele i zadania Rady Europy, zwiedzili najciekawsze miejsca budynku. Po południu młodzież udała się do siedziby Parlamentu Europejskiego, gdzie uczestniczyła w spotkaniu z europosłem Andrzejem Grzybem oraz obserwowała obrady na sali plenarnej, a także zwiedzała siedzibę Europarlamentu. Wieczorem uczniowie zwiedzali Strasburg. Szczególne wrażenie na udczestnikach wycieczki zrobiła zabudowa Starówki, a przede wszystkim monumentalna Katedra Najświętszej Marii Panny – perła architektury gotyckiej. W ostatni dzień podróży, w drodze powrotnej do Polski,  młodzież zwiedzała jeszcze słynny zamek w Heidelbergu oraz Norymbergę, gdzie obok części zabytkowej miała okazję zobaczyć Pałac Sprawiedliwości – miejsce odbywania się Procesu Norymberskiego. Uczestniczenie w konkursie Urzędu Miasta Lublin było z jednej strony ogromnym wyzwaniem i wysiłkiem ze strony biorących w nim udział uczniów i nauczycieli, ale z drugiej strony przyniosło wiele frajdy i satysfakcji, pozwoliło poznać piękne zakątki Europy oraz miejsca, gdzie tworzy się polityka europejska. Można powiedzieć, że w ten sposób w praktyce zrealizowaliśmy hasło „Europa w Lublinie, Lublin w Europie”. przygotował Pan Wiktor Serafin - opiekun młodzieży z ZSE zobacz zdjęcia
Dzień Nauczyciela
12 października, w piątek w ZSE odbyła się uroczystość Dnia Nauczyciela. Pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk przypomniałahistoryczny rodowód święta Komisji Edukacji Narodowej. Podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za codzienną pracę orazwręczyła dyplomy pracownikom szkoły wyróżnionym Nagrodą Dyrektora Szkoły. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczennic naszej Szkoły. Po jego zakończeniu przedstawicielki Rady Rodziców zaprosiły zgromadzonych gości na kawę i pyszny tort. zobacz zdjęcia
Pielgrzymka maturzystów
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę znalazła stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń młodzieży archidiecezji lubelskiej.  29 września 2018 roku już po raz 34 udaliśmy się dwoma autokarami do sanktuarium o. Paulinów.  Hasłem tegorocznego nawiedzenia obrazu Czarnej Madonny było: " W mocy Bożego Ducha". Powodem wyjazdu społeczności vetterowskiej były nie tylko intencje związane z dobrym wynikiem egzaminu dojrzałości.  Każdy uczestnik miał również inną, osobistą motywację. Część z nich poznaliśmy jadąc autokarem podczas modlitwy różańcowej. Wyjątkową okazją do modlitwy i refleksji nad własnym życiem były:  Droga krzyżowa, Godzina ewangelizacji i Msza św., której przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik. 
Pielgrzymka zawsze jest związana z jakąś formą trudu czy niewygody.  Podczas tegorocznego wyjazdu jeden z autokarów przyjechał opóźniony i miał problemy z ogrzewaniem.  Jednak jesteśmy pewni, że ofiara jaką ponieśliśmy z tego powodu przyniesie błogosławione owoce zarówno w czasie maturalnych zmagań,  jak i w całym dalszym życiu.
Wdzięczni Bogu i Jasnogórskiej Pani za wszystkie otrzymane łaski - uczestnicy.
zobacz zdjęcia
Renowacja grobowca Augusta Vettera 
Na cmentarzu przy ulicy Lipowej trwa renowacja grobowca Augusta Vettera – jednego  z Patronów Szkoły. Jest ona możliwa dzięki kwestom organizowanym przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina, któremu przewodniczy Stanisław Santarek.
Zakończenie prac przewidziane jest 15 października 2018 roku.  zobacz zdjęcia
Po zebraniach informacyjnych
W drugim tygodniu września, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, odbyły sie zebrania informacyjne - Dyrekcja szkoły oraz wychowawcy klas spotkali się z rodzicami uczniów wszystkich oddziałów. Rodzice uczniów klas maturalnych zostali zapoznani z organizacją egzaminu maturalneo w 2019 roku. Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre ...!!!
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
3 września 2018 roku w poniedziałek uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie uroczyście inaugurowali rok szkolny 2018/2019. W 30 oddziałach (8 XVI Liceum Ogólnokształcącego i 22 Technikum Ekonomicznego) będzie się uczyło 835 uczniów. W utworzonych 8 klasach pierwszych jest 255 uczniów, a zgodnie z prognozami do egzaminu maturalnego przystąpi 201 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowi 74 nauczycieli. W szkole pracuje 28 pracowników administracji i obsługi. Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego.

WIĘCEJ INFORMACJI ZE SZKOLNYCH WYDARZEŃ W KRONICE

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione

 

statystyka