Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie
Geneza - działalność

 


ZAPROSZENIE

16 marca 2018 roku o godz.15.00
w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
przy ul. Bernardyńskiej 14
odbędzie się
IX Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkół Vetterów w Lublinie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Geneza istniejącego dziś stowarzyszenia sięga początków dwudziestego wieku, kiedy to pierwsi absolwenci opuszczali mury Szkoły Vetterów.
Celami stowarzyszenia już wtedy było podtrzymywanie więzi pomiędzy absolwentami szkoły, wzajemna pomoc materialna i moralna, wspieranie młodszej generacji wychowanków, jak również wsparcie finansowe macierzystej szkoły.

Instytucjonalna ciągłość stowarzyszenia przerywana była różnymi historycznymi wydarzeniami, lecz zawsze absolwenci Szkół utrzymywali więź ze sobą i szkołą.
Dzięki ich aktywności odbyło się wiele zjazdów absolwentów, imprez kulturalno - artystycznych oraz inicjatyw dokumentujących dorobek Szkół Vetterów.

W roku 1994 Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie zostało reaktywowane.
Na I Walnym Zgromadzeniu prezesem stowarzyszenia został Tadeusz Kącki - wieloletni nauczyciel i dyrektor Szkół Vetterów - do śmierci piastujący funkcję honorowego prezesa.
Od 1997 r. nowym prezesem wybrano Janinę Żmudę - Kudłacz, pełniącą tę funkcję do chwili obecnej.
Celami Stowarzyszenia są przede wszystkim : kultywowanie tradycyjnych wartości, prowadzenie pracy kulturalno-oświatowej na rzecz środowiska vetterowskiego, udzielanie różnorodnej pomocy Szkole.
W 1996 roku odbyły się uroczyste obchody 130-lecia istnienia Szkół im. Vetterów, w których wzięło udział ponad 700 wychowanków z Lublina, kraju i z za granicy. W tym też roku dzięki staraniom Stowarzyszenia wydano drukiem monografię autorstwa długoletniego dyrektora Tadeusza Kąckiego pt. "Nauczyciele Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie- 1866-1996. Przeszli do historii Szkół im. Vetterów."
Od roku 1997 Stowarzyszenie prowadzi Klub dla wychowanków Szkół Vetterów organizując spotkania tematyczne poświęcone historii, nauczycielom i absolwentom.
W każdym roku Stowarzyszenie jest fundatorem nagród i wyróżnień dla maturzysty, ucznia i słuchacza za najlepsze wyniki w nauce osiągnięte w danym roku szkolnym. Wspiera też finansowo Szkołę w jej zamierzeniach inwestycyjnych.


Stowarzyszenie łączy kolejne pokolenia absolwentów kończących naukę w Szkole o tak długiej i bogatej historii.


Wszyscy, którym bliskie są cele Stowarzyszenia mogą je wspomóc dokonując wpłat na konto
PKO BP SA 89102031470000850200378349

Dnia 13 marca 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji użytku publicznego i zosało wpisane pod numerem KRS 0000203249.
Możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Z góry serdecznie dziękujemy i przypominamy, co jest przedmiotem działalności Stowarzyszenia.

Przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia jest:

 • udzielanie jak najdalej idącej pomocy Szkołom mieszczącym się w gmachu im. A. i J. Vetterów w Lublinie, kontynuującym tradycje Szkół Vetterów,
 • prowadzenie pracy kulturalno-oświatowej,
 • kultywowanie tradycji pracy i nauki grona nauczycielskiego, uczniów i wychowanków Szkół Vetterów,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,
 • organizowanie zjazdów, zebrań i spotkań koleżeńskich,
 • współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
 • wymiana doświadczeń zawodowych i społecznych,
 • prowadzenie czytelni, odczytów i wieczorów dyskusyjnych,
 • popularyzacja tradycji Szkół Vetterów wśród byłych i obecnych jej wychowanków,
 • organizowanie imprez kulturalnych, okolicznościowych i turystycznych dla obecnych wychowanków Szkół i członków Stowarzyszenia,
 • roztaczanie opieki nad byłymi nauczycielami i wychowankami Szkół oraz udzielanie im pomocy w wypadkach losowych.

ROK SZKOLNY 2017/2018


logo

WYMIANA POLSKO – IZRAELSKA

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO „MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY”

NR.UMOWY  MEN/2017/DSWM/1281    KWOTA DOTACJI  41.154,00 zł

REALIZACJA ZADANIA  W OKRESIE OD 2017-07-30  DO 2017- 12-15

UCZESTNICY: SZKOŁA DROR W LEV HASHARON, IZRAEL  I STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW I PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ IM. A. i J. VETTERÓW W LUBLINIE  (BENEFICJENT DOTACJI)

W WYMIANIE WZIĘLI UDZIAŁ UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE Z ZESPOŁU  SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. i J. VETTERÓW W LUBLINIE

Zadanie było realizowane przez oferenta, tj. Stowarzyszenie przy udziale Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Adresatem byli uczniowie i nauczyciele ze szkoły polskiej i izraelskiej. Grupy liczyły 15 uczniów i 2 nauczycieli z każdej szkoły.
Przybliżyliśmy  uczniom polskim tematykę żydowską i współczesnego Izraela poprzez warsztaty prowadzone przez  Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN zapoznanie uczestników ze stroną internetową Muzeum Żydów Polskich Polin. Uczniowie wykonali dwie prezentacje. Pierwsza dotyczyła  sławnych Polaków i Żydów obywatelstwa polskiego. Druga prezentacja pokazywała miejsca w Lublinie z okresu przedwojennego i ich obecny kształt. Aby to pokazać uczniowie fotografowali  budynki w Lublinie porównując je ze zdjęciami z zasobów  Ośrodka Brama Grodzka- Teatr NN, na co uzyskaliśmy zgodę.  W Lublinie Izraelczycy zwiedzili Państwowe Muzeum na Majdanku oraz Ośrodek Brama Grodzka,  gdzie rysując wyrazili swoje odczucia po zwiedzaniu. Pokazaliśmy Izraelczykom zabytki Lublina i nowoczesne obiekty, takie jak  lubelska strefa ekonomiczna i wydział informatyki UMCS. Zwróciliśmy uwagę na mniej znaną Izraelczykom historię Polski podczas zwiedzania Warszawy i Zamościa, a także na miejsca związane z wielkimi Polakami i Żydami, którzy zapisali się w pamięci i kulturze naszego narodu .

Wizyty grupy izraelskiej w Polsce w dniach 01-09.X.2017r.

Wizyta zaczęła się od spotkania w szkole, tj. powitania, prezentacji prac uczniów naszej szkoły. Po zajęciach integracyjnych uczniowie i nauczyciele zwiedzili trasę podziemną,  śródmieście Lublina i Zamek Lubelski.
Izraelczycy wraz ze swoimi polskimi gospodarzami zwiedzili Zamość, a łącząc edukację z zabawą  pojechali do Obszy, gdzie grali w kręgle i bawili się przy muzyce.
Wycieczka do Warszawy to pokazanie historii z nowoczesnością. W programie było więc m.in. zwiedzanie  Starówki, objazd po terenie byłego getta, Trakt Królewski, Muranów z muralem Zamenhoffa, a także niedawno powstałe Muzeum Fr. Chopina. Obok Muzeum Polin grupa polska i izraelska uczciła pamięć bohaterów powstania w gettcie.
Wycieczka do Janowca miała na celu zwiedzenia Muzeum Nadwiślańskiego, a tam przyległego dworu ziemiańskiego i przynależnych do niego budynków. Atrakcją był przejazd tzw. “ciuchcią” do brzegu Wisły i rejs po rzece. W Kazimierzu Dolnym pokazaliśmy gościom synagogę, rynek i miejsca sakralne, a następnie meleksy przewiozły nas na stary cmentarz żydowski.


Wizyta grupy polskiej w Izraelu w dniach 04-11.XI.2017r.

Pobyt zaczął sie od powitania i zwiedzania szkoły DROR.
Gospodarze pokazali nam Izrael z różnych perspektyw, a więc historycznej - Instytut Yad Vashem w Jerozolimie oraz jako  miejsce 3 religii: żydowskiej, chrześcijańskiej i islamu. Byliśmy przy Ścianie Płaczu i w świętych miejscach w Starym Mieście.
Bogatą historię ziem “dotknęliśmy stopami” idąc  podwodnym rzymskim tunelem w Zitron Yakov, a w  Parku Alona cieszyliśmy się przyrodą i ciepłym klimatem.
Uczniowie polscy czekali z niecierpliwością na kąpiel w Morzu Martwym, którą to uwiecznili na niezliczonych zdjęciach.                                    
Na Górze  Karmel odwiedziliśmy klasztor karmelitów Stella Maris i nawiązali do cytatów ze Starego Testamentu, co uświadomiło nam wspólne dla 3 religii przesłanie.
Haifa, jedno z piękniejszych i większych miast Izraela zachwyciła Ogrodami Bahai i nowoczesnością architektury. W Osafiji, wiosce Druzów, doświadczyliśmy gościnności gospodarzy, gdzie w jednym z domów jedliśmy posiłek.
Nie tylko zwiedzanie i dobra zabawa było celem wizyty w Izraelu. Polacy i Izraelczycy  gościli w ośrodku, rodzaju całej dzielnicy,  zamieszkałym przez osoby starsze. Zajęcia polegały na wykładzie, a następnie krótkiej pracy w ogrodzie , gdzie jest prowadzony projekt „hydroponika”. W sali odbyło się spotkanie z mieszkańcami ,w tym dwoma  byłymi obywatelami Polski.  Była więźniarka trzech  obozów koncentracyjnych opowiadała o swoim życiu  i o koszmarze obozów.
Wieczorami uczniowie spotykali się w domach swoich gospodarzy, gdzie się bawili razem z ich rodzinami.
Pożegnania obu grup były długie i serdeczne.
Jesteśmy wdzięczni Ministerstwu Edukacji Narodowej za tak duże dofinansowanie, bez tego nie byłoby tylu korzyści, wrażeń i nawiązanych kontaktów.

Koordynator realizacji zadania publicznego  Barbara Gauze - Gwóźdź

PREZENTACJA z wizyt

PREZENTACJA: WIELCY POLACY

RELACJA FOTOGRAFICZNA


ROK SZKOLNY 2015/2016


Wymiana polsko-izraelska

WYMIANA POLSKO – IZRAELSKA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO „MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY”

NR.UMOWY  MEN/2015/DSWM/1197    KWOTA DOTACJI  25.992

REALIZACJA ZADANIA  W OKRESIE OD 2015-06-19 DO 2015- 12-15

UCZESTNICY:
SZKOŁA DROR W LEV HASHARON, IZRAEL  
ORAZ
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW I PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ IM. A. i J. VETTERÓW W LUBLINIE  (BENEFICJENT DOTACJI)

W WYMIANIE WZIĘLI UDZIAŁ UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE Z ZESPOŁU  SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW W LUBLINIE


logo

Projekt  wymiany polsko -  izraelskiej częściowo finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Uczestnikami  projektu są: Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie i szkoła DROR w Lev Hasharon, Izrael.


W dniach 14-21.X.2015 r.  gościliśmy grupę 10 uczniów i 2 nauczycieli ze szkoły DROR w Izraelu. Pierwszy dzień zaczął się od  powitania w szkole, a rodzice uprzyjemnili spotkanie piekąc na tę okazję ciasta.
Polscy i izraelscy uczniowie poznali się już wcześniej na Facebook’u, ale zajęcia przeprowadzone przez trenerów w Fundacji Teatrikon  zintegrowały grupę.
W trakcie tygodniowego pobytu Izraelczycy zwiedzili Lublin tj. Stare Miasto, Archikatedrę, a także poszli na spacer do Ogrodu Saskiego zobaczyć złotą polską jesień. Na Zamku Lubelskim zwiedzili Kaplicę Św. Trójcy, Muzeum oraz basztę. Atrakcją był spacer  ok. 300 metrowa trasą podziemną – wędrówką w czasie pozwalającą odkryć przeszłość miasta.
Pobyt Izraelczyków łączył zwiedzanie i  zabawę z edukacją. Goście zwiedzili Muzeum na Majdanku, dawną uczelnię żydowską Yeshiwę Chachmej, Izbę Tradycji Żydów Lubelskich, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, a także Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w Warszawie. Program wycieczki do Warszawy obejmował także zwiedzanie  Starego Miasta i współczesnej stolicy.
Uczestnicy projektu zwiedzili też Kazimierz n. Wisłą, a w nim rynek, ruiny zamku i wieży na wzgórzu oraz  stary cmentarz żydowski. Wycieczka zakończyła się rejsem statkiem po Wiśle.
Ostatni dzień pobytu był dniem zabawy i rozrywki. Nauczyciele z Domu Kultury „Pod Akacjami” przeprowadzili warsztaty tańca polskiego, po których odbył się występ dzieci z tamtejszego ogniska baletowego. Pożegnanie izraelskich gości odbyło się w szkole, gdzie uczniowie szkoły zaprezentowali historyczną żonglerkę flagami, a rodzice zadbali o poczęstunek.

Rewizyta w Izraelu odbyła się w dniach 9-16.XI.2015 r. Grupa polska składała się z 10 uczniów i 2 nauczycieli.  Tam także aspekt edukacyjny łączył się z rekreacyjnym i zawierał wizytę w Yad Vashem, Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu oraz  zwiedzanie Sde Boker z domem Ben Guriona. Młodzież naszej szkoły odbyła wycieczkę na pustynię Negev z Parkiem Narodowym Ovdat. Największe wrażenie zrobił wodospad Dawida w sercu pustyni, a wizyta w namiocie Beduina, który opowiadał o ich życiu  była niezwykłym przeżyciem. Kolejne dni pobytu to zwiedzanie Tel Avivu, kąpiel w Morzu Martwym,  a także odwiedzenie miejsc ważnych dla chrześcijan tj. Nazaretu, Jeziora Galilejskiego, rzeki Jordan, Góry Karmel i Góry Błogosławieństw.
Dopełnieniem tych wspomnień będzie niezwykła gościnność gospodarzy tj. nauczycieli  i rodziców goszczących uczniów w swoich domach, ich starania, aby uczynić ten pobyt wyjątkowym  i niezapomnianym.

Barbara Gauze - Gwóźdź


© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione