OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2014/2015

szkoły ponadgimnazjalne w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie


Absolwentom gimnazjów proponujemy wybór klasy z dwóch typów szkół w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie:

 • XVI Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Ekonomiczne

ZESTAWIENIE KLAS PIERWSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH
ROK SZKOLNY 2013/2014

Nazwa Szkoły
Klasa
Przedmioty
rozszerzone
Przedmioty uzupełniające
Nauczane języki obce
Zajęcia edukacyjne przeliczane
na punkty w procesie rekrutacji
XVI Liceum Ogólnokształcące
ekologiczna
biologia
chemia
matematyka
historia i społeczeństwo
edukacja ekologiczna
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
chemia
biologia
menedżerska
matematyka
informatyka
geografia
historia i społeczeństwo
ekonomia w praktyce
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka
dziennikarska
język polski
język angielski
historia
przyroda
kreatywność
język angielski
język francuski
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
historia
europejska
historia
język angielski
język niemiecki
przyroda
edukacja europejska
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
historia
Technikum Ekonomiczne
technik ekonomista
matematyka
geografia
historia i społeczeństwo

język angielski
język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik informatyk
matematyka
fizyka
historia i społeczeństwo
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka
technik
hotelarstwa
język angielski
geografia
historia i społeczeństwo
język angielski
język francuski/
/język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik
obsługi turystycznej
język angielski
geografia
historia i społeczeństwo
język angielski
język francuski/
/język rosyjski
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia

KRYTERIA do REKRUTACJI w ZSE im. A. i J. VETTERÓW w LUBLINIE
ROK SZKOLNY 2014/2015


Przeczytaj lub pobierz (WORD)

Terminy składania dokumentów:

 • składanie wniosków do wybranych szkół
  19 maja 2014 r.od godz. 8.00 - 6 czerwca 2014 r. do godz. 15.00
 • dokonywanie ewentualnych zmian w wyborze szkoły i oddziału
  20 czerwaca 2014 r. do 24 czerwca 2014 r. do godz. 15.00
 • dostarczenie kopii świadectwa i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  27 czerwca 2014 r. od godz. 10.00 do 1 lipca 2014 r. do godz. 12.00
 • publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
  3 lipca 2014 r. do godz. 10.00
 • potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów
  3 lipca 2014 r. od godz. 10.00 do 4 lipca 2014 r. do godz. 13.00
 • publikacja list kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc
  7 lipca 2014 r. do godz. 10.00
 • rekrutacja uzupełniająca
  7 lipca 2014 r. do godz. 8.00 do 9 lipca 2014 r. do godz. 12.00

Zachęcamy do nauki w naszych szkołach.


Jeżeli chcesz zdobyć solidne przygotowanie w zakresie przedmiotów ogólnokształcacych,
które zapewni Ci dobry start na studia i rozwinie twoje umiejętności językowe
to przyjdź do
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Przeczytaj o nauczaniu

XVI Liceum Ogólnokształcące a w nim klasa:

 • ekologiczna
  to nowy profil kształcenia w ofercie ZSE od 2014/2015 zgodnie z zapotrzebowaniem młodzieży, ponieważ edukacja biologiczna należy obecnie do najbardziej popularnych kierunków kształcenia. Nauka w tej klasie daje uczniom możliwość rozwijania zainteresowań poprzez projektowanie i analizowanie doświadczeń biologicznych i chemicznych oraz udział w różnorodnych projektach i wycieczkach. Stwarza możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Przygotowuje do kontynuowania nauki w ramach bardzo wielu kierunków studiów z zakresu nauk biologicznych. Ucząc sie w tej klasie poznajesz i stajesz sie odpowiedzialny za środowisko, w którym żyjesz - jesteś proekologiczny.
 • menedżerska
  w tej klasie uczeń zdobędzie nowe doświadczenia w zakresie zarządzania, podejmowania decyzji, dążenia do sukcesu zawodowego, umiejętności oceny ryzyka i podejmowania działalności gospodarczej. Nauczy się kreatywności i umiejętności pracy w zespole oraz wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii.
 • dziennikarska
  objęta jest patronatem naukowym UMCS.W tej klasie realizowany jest zmodyfikowany program języka polskiego uwzględniający zagadnienia istotne dla praktyki dziennikarskiej. Uczniowie tego kierunku rozwijają swoje zainteresowania w Kole Młodych Dziennikarzy i redagują gazetkę "Vetter-Kurier". Organizowane są ciekawe wycieczki przedmiotowe do Zakładu Dziennikarstwa UMCS, gdzie uczniowie uczestniczą w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu oraz do siedziby Lubelskiego Radia i Telewizji.
 • europejska
  objęta patronatem naukowym UMCS. W tej klasie realizowany jest przedmiot "Edukacja europejska", na którym uczniowie poznają instytucje Unii Europejskiej, elementy prawa, gospodarkę i rynek pracy UE oraz prawa i obowiązki obywatela. Ponadto podczas wymiany zagranicznej w ramach programu Comenius i wymiany z partnerska szkołą w Mettmann (Niemcy) współfinansowanej z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży uczniowie praktycznie wykorzystują swoją wiedzę europejską i doskonalą swoje umiejętności językowe. W trakcie nauki organizowane są wykłady i warsztaty na Wydziale Politologii UMCS, który objął patronatem klasę europejską.

Jeżeli interesują Cię:

 • prawa gospodarki rynkowej,
 • zasady funkcjonowania firm,
 • technologie internetowe i multimedialne,
 • projektowanie i administrowanie sieci komputerowych,
 • przygotowywanie i opracowywanie programów turystycznych,
 • organizowanie imprez turystycznych,
 • praktyka w biurach turystycznych

  oraz chcesz zdobyć ciekawy zawód
  to zdecyduj się na naukę
  w
  TECHNIKUM EKONOMICZNYM

Technikum Ekonomiczne:

 • technik ekonomista
  to kierunek, na którym poznasz prawa gospodarki rynkowej, zasady funkcjonowania firm, etapy podejmowania działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania różnych instytucji gospodarki rynkowej: banki, giełdy papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych. Nauczysz się rachunkowości komputerowej i samodzielnego prowadzenia różnych rozliczeń finansowych. Absolwenci kierunku przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, mogą również znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z przemysłem, handlem, usługami i rynkiem ubezpieczeń. Uczniowie kierunku technik ekonomista uczestniczą z powodzeniem w Olimpiadzie Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, konkursach z rachunkowości oraz wiedzy o podatkach. Podczas nauki organizowane są ciekawe wycieczki przedmiotowe. Praktyki zawodowe odbywane są w wiodących przedsiębiorstwach w regionie.
 • technik informatyk
  to kierunek, na którym poznasz tworzenie stron internetowych i grafiki komputerowej, technologie internetowe i multimedialne, budowę, konfigurowanie i funkcjonowanie zestawu komputerowego, projektowanie i administrowanie sieci komputerowych, różne środowiska systemów operacyjnych, programowanie nowoczesnych aplikacji, nabędziesz umiejetności aktywnej działalności na rynku pracy. Absolwenci kierunku technik informatyk mogą podejmować pracę w zakładch branży informatycznej, w każdym miejscu, gdzie są wykorzystywane komputery i sieci komputerowe, w zakładach graficznych i agencjach reklamowych, prowadzić własną działalność usługową w dziedzinie TI. Uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
 • technik obsługi turystycznej
  po ukończeniu kierunku technik obsługi turystycznej absolwent jest przygotowany do samodzielnego opracowywania programów turystycznych, organizowania imprez turystycznych, przyjmowania zleceń od klientów i czuwania nad ich realizacją, przygotowywania ofert turystycznych w języku polskim i obcym. Absolwent tego kierunku może pracować w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, domach wczasowych, w organach administracji samorządowej zawiązanych z turystyką w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.
  Uczniowie tego kierunku biorą udział w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektu Leonardo da Vinci realizowanego z funduszy Unii Europejskiej. Podczas praktyk uczniowie realizują ciekawy program kulturalno-turystyczny. W ramach przygotowań do projektu uczestnicza w dodatkowych lekcjach z języków obcych. Staże odbywają się w Dreźnie (Niemcy), Nimes i Montpellier (Francja) i w Palmie (Majorka).
 • technik hotelarstwa
  po kierunek dla osób ambitnych, kreatywnych i aktywnych. Możesz zdobyć wiedzę o branży hotelarskiej, marketingu i nowoczesnej rachunkowości, podstaw prawnych i ekonomicznych. Uczniowie pogłębiają wiedzę zdobytą w szkole podczas praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w najlepszych obiektach hotelowych w województwie lubelskim, jak również w trakcie staży zagranicznych.
  Uczniowie tego kierunku biorą udział w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektu Leonardo da Vinci realizowanego z funduszy Unii Europejskiej. Podczas praktyk uczniowie realizują ciekawy program kulturalno-turystyczny. W ramach przygotowań do projektu uczestnicza w dodatkowych lekcjach z języków obcych. Staże odbywają się w Dreźnie (Niemcy), Nimes i Montpellier (Francja) i w Palmie (Majorka).

Nasza oferta to:

 1. Kształcenie na cieszących się popularnością kierunkach.
 2. Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego
 3. Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe w Technikum Ekonomicznym
 4. Wyjazdy zagraniczne młodzieży do krajów Unii Europejskiej: Włoch, Francji, Niemiec i Hiszpanii oraz Turcji w ramach programu Comenius.
 5. Zagraniczne 4-tygodniowe praktyki zawodowe na kierunku technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej Technikum Ekonomicznego we Francji, Niemczech i na Majorce realizowane w ramach projektu Leonardo da Vinci finansowanego ze środków unijnych.
 6. Wymiana młodzieży w ramach współpracy polsko-niemieckiej w Mettmann.
 7. Wysoki poziom nauczania języków obcych z możliwością doskonalenia sprawności językowych podczas zagranicznych wyjazdów.
 8. 22 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych dla naszego Technikum Ekonomicznego.
 9. 40 lat doświadczenia w nauczaniu na kierunkach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.
 10. Własna doświadczona i wykwalifikowana kadra nauczycieli.
 11. Możliwość rozwijania własnych zainteresowań: teatralnych, dziennikarskich, muzycznych, sportowych, ekologicznych, w ramach wolontariatu, ...
 12. Dobry dojazd - szkoła znajduje się w centrum Lublina.

Ponadto posiadamy:

 1. 7 laboratoriów informatycznych
 2. internetowe centrum informacji multimedialnej
 3. nowoczesne pracownie specjalistyczne
 4. siłownię
 5. dwie sale gimnastyczne

Współpraca zagraniczna Zespołu Szkół Vetterów

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie to szkoła, której priorytetem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia. Jedną z form realizacji tego zadania jest współpraca zagraniczna, poprzez którą szkoła poszukuje sprawdzonych metod pozwalających podnosić jakość kształcenia. Szkoła podtrzymuje istniejące od wielu lat kontakty zagraniczne oraz czyni starania w celu pozyskiwania nowych partnerów zagranicznych.

Wymiana polsko-niemiecka

W historię szkoły najbardziej wpisała się współpraca z Gimnazjum im. Konrada Heresbacha w Mettmann k. Dusseldorfu w Niemczech. Kontakty te sięgają 1987 roku. Program wymiany młodzieży prowadzony jest we współpracy z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Wizyty młodzieży niemieckiej i rewizyty polskich uczniów odbywają się co 2 lata. Program wymiany obejmuje wspólne wycieczki, spotkania z władzami miasta, udział w lekcjach i spotkaniach kulturalno-towarzyskich. więcej

Projekty unijne realizowane przez Szkołę

 • Program Leonardo da Vinci

Efektem intensywnych działań w ostatnich latach jest nawiązanie współpracy zagranicznej z Francją. Współpraca ta odbywa się w ramach programu Leonardo da Vinci i jest realizowana z Instytutem Vatel w Nimes i Liceum Stanislas w Nancy. W ramach projektu „Standardy nowoczesnego hotelarstwa” w roku szkolnym 2006/07 grupa 10 słuchaczy Szkoły Policealnej nr 5 kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej pod opieką nauczycieli odbyła 4-tygodniowy staż we Francji, w hotelach o bardzo wysokim standardzie i należących do wyżej wymienionych szkół hotelarskich.
W ramach programu Leonardo da Vinci realizowany jest także projekt „Nowy wymiar kształcenia hotelarzy” dotyczący wymiany doświadczeń nauczycieli. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Francją (szkoły które uczestniczyły w projekcie uczniowskim) i Niemcami ( Käthe – Kollwitz Schule w Marburgu). W roku szkolnym 2007/2008 realizowaliśmy projekt „wymiany doświadczeń”, który polegał na wizycie naszych nauczycieli w szkołach hotelarskich we Francji i w Niemczech. Projekt polegał na wymianie doświadczeń dydaktycznych z nauczycielami uczącymi w szkołach o bardzo wysokim poziomie nauczania oraz obserwacji warunków i organizacji pracy w tych szkołach (poznanie funkcjonowania szkół w środowisku: współpraca z hotelami, z restauracjami, biurami podróży itd.) Nauczyciele wyjechali do Francji (Nîmes, Nancy, Montluçon) i Niemiec (Marburg). Zdobyte doświadczenia posłużą do opracowania strategii podnoszenia jakości pracy szkoły na kierunkach hotelarstwo i obsługa turystyczna.
W przygotowaniu kolejny projekt dla słuchaczy kierunków hotelarstwo i obsługa ruchu turystycznego.
O wszystkich wydarzeniach dotyczących realizacji programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Ekonomicznych informujemy na podstronie programu: ZOBACZ

 • COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół

W latach 2010-2012 nasza szkoła realizuje projekt Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Krajami partnerskimi są Bułgaria (Vratsa), Hiszpania (Badajoz), Grecja (Ateny), Turcja (Ankara) i Węgry (Godollo).
Celem programu jest: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
W dniach od 11 do 15 stycznia 2010 roku odbyła się w naszej szkole wizyta przygotowawcza mająca na celu napisanie projektu w ramach programu Comenius - Uczenie przez całe życie. Tytuł projektu to "Od Historii Narodów do Historii Europy". Projekt zakłada udział sześciu szkół z sześciu krajów: Węgier, Turcji, Hiszpanii, Grecji, Bułgarii i Polski jako koordynatora projektu. Naszymi gośćmi byli: Tűrkan Őzturk z Ankary (Turcja), Bajczi Tünde z Gödöllő (Węgry) oraz Antonio Jesús Espinoza Pérez z Badajoz (Hiszpania). Z ramienia Zespołu Szkół opiekę nad gośćmi sprawowała Barbara Gauze-Gwóźdź. więcej
Pierwsza wizyta robocza odbędzie się na Węgrzech w dniach od 28 listopada do 4 grudnia 2010 roku.

Polsko-Ukraiński Projekt Oświatowy

Od roku szkolnego 2011/2012 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów rozpoczął inicjatywę kształcenia młodzieży z Ukrainy. Dzięki staraniom władz Kowla, wicestarosty Andrieja Miguły i przychylności Prezydenta Miasta Lublin oraz zabiegom Pani Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Ewy Dumkiewicz-Sprawki projekt współpracy został wdrożony. Ogólnym celem przedsięwzięcia jest uzyskanie przez uczniów z Ukrainy kwalifikacji zawodowych w dziedzinie turystyki i informatyki. szczegóły

Rozwój kontaktów zagranicznych daje nie tylko możliwość zdobycia cennych doświadczeń, ale motywuje młodzież do nauki języków obcych.


Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 (do pobrania)

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Ekonomiczne


Bliższe informacje w sekretariacie Szkoły


Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów
20-109 Lublin
ul. Bernardyńska 14
tel. 0-81 53 253 13

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione